resize 2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 

เมื่อ : วันที่ 2 เมษายน 2561
จัดโดย : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ


        เหล่าคนพิการที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือในมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือจนสามารถฟื้นฟูสภาพ ได้รับการศึกษา จนสำเร็จ สามารถประกอบอาชีพได้

        เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน จึงได้ร่วมใจน้อมเกล้าถวายพระพรให้ทรงพระเจริญ เป็นองค์อุปถัมภ์ของเหล่าคนพิการตลอดไปชั่วกาลนาน

facebook : คลิก

คลังภาพ


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9