resize พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน พลาสติกนำไฟฟ้า นวัตกรรมวัสดุเพื่ออุตสาหกรรมในอนาคต - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ออกอากาศ เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 60 เวลา 20.15 น. ช่อง 9

เครดิตโดย nstdachannel.tv

link original : คลิก

            “กราฟีนพร้อมผสม” เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่พัฒนาขึ้นโดย บริษัท เฮเดล เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อนำกราฟีนมาผสมกับพลาสติก ด้วยกระบวนการผสมพลาสติก ตามมาตรฐานทั่วไป ทำให้พลาสติก มีคุณสมบัตินำความร้อน และนำไฟฟ้าได้สูงถึง 0.6 โอหม เซนติเมตร สามารถทำให้หลอดไฟ LED ติดสว่างได้

            ถือว่าเป็นความใฝ่ฝันของนักประดิษฐ์เลยทีเดียว ในการใช้พลาสติกนำไฟฟ้า สร้างวงจรไฟฟ้าต้นแบบ ในเครื่องพิมพ์ 3 มิติประยุต์ ใช้งานได้หลากหลาย ตั้งแต่อากาศยานไร้คนขับ ส่วนประกอบของเครื่องบิน และชิ้นส่วนยานยนต์รุ่นใหม่ นำมาสร้างอุปกรณ์เครื่องครัว นวัตกรรมสิ่งทอยุคใหม่ ที่ให้ทั้งการควบคุมอุณหภูมิ และการใช้อิเล็กทรอนิกส์มาประกอบกับสิ่งทอ เป็นเครื่องแต่งกายในอนาคต พลาสติกนำไฟฟ้า จะเป็นนวัตกรรมวัสดุทางเลือก ในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าในอนาคต