วิทย์ไมตรีไทย-จีน โครงการภาคีความร่วมมือไทย-จูโน (JUNO) และบทสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในโอกาส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 50

Read More »

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Playlist

3 Videos
SC36 โครงงานหมวกกันน็อคระบบ AI (Smart AI Helmet) โรงเรียนรําชประชํานุเครําะห์ 54 จังหวัดอ ํานําจเจริญ
โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงาน...
94156F94-101C-4605-936D-EFA1374CB057 - benjamas hongha
SE14 โครงงานเครื่องอัดกระป๋อง อัตโนมัติ โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จ.แพร่
โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย) โครงงานเครื่องอัดกระป๋อง...
ภาพถ่าย - Worakan Nanthabut
SE13 ระบบตรวจจับใบหน้าการรับ-ส่งนักเรียนประจำ ( Setsatian Boarder Bright System SBBS) โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จ.กทม
โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย) โครงงานระบบตรวจจับใบหน้าการรับ-ส่งนักเรียนประจำ...
LINE_ALBUM_กระเป๋าเพื่อสุขภาพ_231127_11 - ประพิณญา ทิพย์แสง
JC17 โครงงานกระเป๋าเพื่อสุขภาพ (Healthy bag) โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จ.กทม
โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานตู้ยาอัจฉริยะลดปัญหาอัลไซเมอร์โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม...
IMG_0422 - benjamas hongha
SC33 โครงงานฟาร์มอัตโนมัติ Automatic Farm โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จังหวัดแพร่
โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานฟาร์มอัตโนมัติ...
SC32 โครงงานท่องเที่ยวปลอดภัยอุ่นใจทะเลบัวแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานน้องซูซี่ยินดีต้อนรับ...
372292111_906946834212076_4877441087079896355_n - P
JC16 โครงงานตู้ยาอัจฉริยะลดปัญหาอัลไซเมอร์ โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม จ.แพร่
โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานตู้ยาอัจฉริยะลดปัญหาอัลไซเมอร์โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม...
S__18366502_0 - Noofaii Nuanchanok
SC31 โครงงานน้องซูซี่ยินดีต้อนรับ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานน้องซูซี่ยินดีต้อนรับ...
IMG_4253 - Kittipat Kamalanantawong (Boss)
SE12 โครงงานเครื่องตรวจวัดมลพิษอากาศที่เกิดจากโรงงานปาล์ม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่
โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย) โครงงานเครื่องตรวจวัดมลพิษอากาศที่เกิดจากโรงงานปาล์ม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์...
LINE_ALBUM_271166_231127_1 - janspirit
SE11 โครงงานเครื่องเตือนไฟป่าด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัวสำหรับนักเรียนพิการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์
โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย) โครงงานเครื่องเตือนไฟป่าด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัวสำหรับนักเรียนพิการ...