TH  |  EN

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก 2016

 

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559

เครดิตโดย https://king9.ohm.go.th

link original : คลิก

 

            วันที่ 17 มกราคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก 2016 (Global Young Scientists Summit Singapore 2016) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบสิงคโปร์

            หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดการประชุม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานวโรกาสให้ นายไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำผู้แทนประเทศไทยจากโครงการ Global Young Scientists Summit ประจำปี 2559 ที่เข้าร่วมงานประชุมยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก 2016 จำนวน 5 คน เข้าเฝ้าฯ