ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

2556/04/24

2556/04/24 โครงการประชุมสัมมนาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 20-24 เมษายน 2556 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ