TH  |  EN

ร่วมรับเสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี

     นางสาววันทนีย์ พันธชาติ คณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน ฯ ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ผู้บริหารและคณะทำงานจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องของโครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ ทรงทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เรื่องการใช้ Word เบื้องต้น

Facebook | คลิก