TH  |  EN

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


            มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และทีมวิทยากรจากศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือ มสธ. ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (ภูมิภาค)ในหลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร มีผู้เข้าอบรม 55 คน (ครู 22 คน, นักเรียน 32 คน) จาก 5 โรงเรียน ในการดำเนินงานได้ประสานความร่วมมือกับ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) ช่วยสนับสนุน ทีมดีแทคเน็ตอาสา เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาและช่วยเหลือโรงเรียนในพื้นที่ในระยะต่อไป

            กิจกรรมการอบรมดังกล่าวได้อบรมเกี่ยวกับการสร้างร้านค้าออนไลน์และท่องเที่ยวชุมชน (workshop) เทคนิคการถ่ายภาพสินค้า การเขียน Story การทำบัญชีเบื้องต้น การจัดเก็บภาษี และการตลาดออนไลน์ และได้พาคณะครูไปศึกษาดูงานที่ KramSkon ซึ่งเป็นผู้ผลิต จำหน่ายสินค้าผ้าครามที่ มีการทำงานร่วมกับชุมชน

            กิจกรรมดังกล่าวได้ทำเพจร้านกลางเพื่อการประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมร้านค้าและผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนในโครงการ ทสรช ชื่อ Smart School Outlet https://www.facebook.com/SmartSchoolOutlet

ครูและนักเรียนได้ลงมือสร้างเพจร้านค้าของแต่ละโรงเรียน สามารถติดตามและช่วยอุดหนุนสินค้าของโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 แห่ง ได้ดังนี้

ราชประชานุเคราะห์ 53
ชื่อร้าน: ผ้าคราม ผัามัดย้อมสีธรรมชาติ ราชประชาฯ 53 สกลนคร
https://web.facebook.com/KramSakonnakhon

ราชประชานุเคราะห์ 27 จ.หนองคาย
https://web.facebook.com/ByNaga27/

ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย
(เก่า) ชื่อร้าน: แฮนด์เมดบายอิงภู 52
https://web.facebook.com/ingphu52loei
(ใหม่) ชื่อร้าน: เครื่องเงิน
https://web.facebook.com/0932420378ttt/

ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
ชื่อร้าน: ผ้ามัดย้อม ร่มยางร้อยเอ็ด
https://web.facebook.com/Romyang101

ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 51 จ.บุรีรัมย์
ชื่อร้าน: ผ้าย้อมดินภูเขาไฟ
https://web.facebook.com/dinpukaufi/facebook: คลิก

คลังภาพ : คลิก


รูปภาพ