TH  |  EN

อบรม e-commerce ภาคกลางและตะวันตก

 

           มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และทีมวิทยากรจากศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือ มสธ. ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (ภูมิภาค)ในหลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับกลางและตะวันตก วันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จ.เพชรบุรี มีผู้เข้าอบรม 48 คน (ครู 18 คน, นักเรียน 23 คน) จาก 4 โรงเรียน ในการดำเนินงานได้ประสานความร่วมมือกับ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) ช่วยสนับสนุน ทีมดีแทคเน็ตอาสา เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาและช่วยเหลือโรงเรียนในพื้นที่ในระยะต่อไป

            กิจกรรมการอบรมดังกล่าวได้อบรมเกี่ยวกับการสร้างร้านค้าออนไลน์และท่องเที่ยวชุมชน (workshop) เทคนิคการถ่ายภาพสินค้า การเขียน Story การทำบัญชีเบื้องต้น การจัดเก็บภาษี และการตลาดออนไลน์ และได้พาคณะครูไปศึกษาดูงานที่ สวนเพชร เกาะเกษตรอินทรีย์ (Organic island by suanphet ) ซึ่งเป็นศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ แนวเกษตรธรรมชาติ สวนเกษตรผสมผสาน แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งสามารถแหล่งศึกษาให้โรงเรียนในกลุ่มภาคกลางและตะวันตกซึ่งเน้นเรื่องงานเกษตร ได้ศึกษาเพิ่มเติมได้ต่อไป

            กิจกรรมดังกล่าวได้ทำเพจร้านกลางเพื่อการประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมร้านค้าและผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนในโครงการ ทสรช ชื่อ Smart School Outlet https://www.facebook.com/SmartSchoolOutlet

            ครูและนักเรียนได้ลงมือสร้างเพจร้านค้าของแต่ละโรงเรียน สามารถติดตามและช่วยอุดหนุนสินค้าของโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 แห่ง ได้ดังนี้

โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร

🔹ร้าน กรอบรูป โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ

🔹สินค้าแนะนำ | กรอบรูปไม้

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังกวัดกาญจนบุรี

🔹ร้าน ศูนย์รวมของฝากเมืองกาญจน์45shop

🔹สินค้าแนะนำ | เสื้อกระเหรี่ยงทอมือ ชุดกระเหรี่ยงทอมือ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี

🔹ร้าน รวมสินค้า RPK 47

🔹สินค้าแนะนำ | กระเป๋าผ้าปัก กระเป๋าผ้าสกรีน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี

🔹ร้าน ไปเที่ยวกับ 48 จันทบุรี

🔹สินค้าแนะนำ | ท่องเที่ยว

ดูเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก

คลังภาพ : คลิก

รูปกิจกรรม