ปีการศึกษา 2560

AP01 โครงงานป้ายไฟวิ่ง (โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา จ.ศรีสะเกษ)(ม.ต้น)

AP01 โครงงานป้ายไฟวิ่ง (โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา จ.ศรีสะเกษ)(ม.ต้น)

โครงงาน “ป้ายไฟวิ่ง” โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ ...
AP02 โครงงานเครื่องเปิดปิดไฟอัตโนมัติด้วยเสียง (โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา จ.ศรีสะเกษ)(ม.ต้น)

AP02 โครงงานเครื่องเปิดปิดไฟอัตโนมัติด้วยเสียง (โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา จ.ศรีสะเกษ)(ม.ต้น)

โครงงานเครื่องเปิดปิดไฟอัตโนมัติด้วยเสียง   ที่มาและความสำคัญ   โครงงานเรื่อง ...
AP03 โครงงานเครื่องวัดส่วนสูงแบบดิจิตอล (โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา จ.ศรีสะเกษ)(ม.ต้น)

AP03 โครงงานเครื่องวัดส่วนสูงแบบดิจิตอล (โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา จ.ศรีสะเกษ)(ม.ต้น)

โครงงานเครื่องวัดส่วนสูงดิจิทัล     ที่มาและความสำคัญ โครงงานเรื่อง ...
AP04 โครงงานรดน้ำอัตโนมัติ (โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา จ.ศรีสะเกษ)(ม.ต้น)

AP04 โครงงานรดน้ำอัตโนมัติ (โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา จ.ศรีสะเกษ)(ม.ต้น)

โครงงานรดน้ำอัตโนมัติ     ที่มาและความสำคัญ   ...
AP05 โครงงานมัคคุเทศก์อัจฉริยะ V2 (โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ จ.ศรีสะเกษ)(ม.ต้น)

AP05 โครงงานมัคคุเทศก์อัจฉริยะ V2 (โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ จ.ศรีสะเกษ)(ม.ต้น)

โครงงานมัคคุเทศก์อัจฉริยะ   ที่มาและความสำคัญ เนื่องจากวัดสระกำแพงใหญ่นอกจากจะมี สถาบันการศึกษาอย่างโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสระกำแพง ...
AP06 โครงงานระบบเตือนภัยการถูกโจรกรรมทรัพย์สินในที่พัก (โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ จ.ศรีสะเกษ)(ม.ต้น)

AP06 โครงงานระบบเตือนภัยการถูกโจรกรรมทรัพย์สินในที่พัก (โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ จ.ศรีสะเกษ)(ม.ต้น)

โครงงานระบบเตือนภัยการถูกโจรกรรมทรัพย์สินในที่พัก   ที่มาและความสำคัญ   เนื่องจากวัดสระกำเเพงใหญ่เป็นสถานที่ ...
AP07 โครงงานตู้ขายปากกา (โรงเรียนเชียงกลางปริยัติศึกษา จ.น่าน)(ม.ต้น)

AP07 โครงงานตู้ขายปากกา (โรงเรียนเชียงกลางปริยัติศึกษา จ.น่าน)(ม.ต้น)

โครงงานตู้ขายปากกา โรงเรียนเชียงกลางปริยัติศึกษา  จังหวัดน่าน ที่มาและความสำคัญ เนื่องจากโรงเรียนเชียงกลางปริยัติศึกษา  ...
AP09 โครงงานการจำลองระบบการทำงานของลิฟท์ (โรงเรียนนันทบุรีวิทยาพระปริยัติธรรม จ.น่าน) (ม.ปลาย)

AP09 โครงงานการจำลองระบบการทำงานของลิฟท์ (โรงเรียนนันทบุรีวิทยาพระปริยัติธรรม จ.น่าน) (ม.ปลาย)

โครงงานลิฟต์จำลอง4ชั้น   ที่มาและความสำคัญ   ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความสำคัญมากในชีวิตประจำวันเพื่อให้สะดวกสบายมากขึ้นในการดำรงชีวิตเทคโนโลยีได้เจริญก้าวหน้าอย่างมาเพื่อพัฒนาให้มีความสะดวกสบายของมนุษย์สมัยนี้เทคโนโลยีมาการมาประใช้ในชีวิตประจำวันของเราทุกๆด้าน ...
AP10 โครงงานตัวนับจำนวนคนเข้าใช้ห้องสมุด  (รงเรียนนันทบุรี วิทยาพระปริยัติธรรม จ.น่าน)(ม.ต้น)

AP10 โครงงานตัวนับจำนวนคนเข้าใช้ห้องสมุด (รงเรียนนันทบุรี วิทยาพระปริยัติธรรม จ.น่าน)(ม.ต้น)

โครงงานนับจำนวนคนเข้าใช้บริการห้องสมุด   ที่มาและความสำคัญ   ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความสำคัญมากในชีวิตประจำวันเพื่อให้สะดวกสบายมากขึ้นในการดำรงชีวิตเทคโนโลยีได้เจริญก้าวหน้าอย่างมาเพื่อพัฒนาให้มีความสะดวกสบายของมนุษย์สมัยนี้เทคโนโลยีมาการมาประใช้ในชีวิตประจำวันของเราทุกๆด้าน ...
AP11 โครงงานการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบ internet ระยะ 2 (โรงเรียนนันทบุรี วิทยาพระปริยัติธรรม จ.น่าน)(ม.ต้น)

AP11 โครงงานการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบ internet ระยะ 2 (โรงเรียนนันทบุรี วิทยาพระปริยัติธรรม จ.น่าน)(ม.ต้น)

โครงงานการปิด-เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า ผ่านระบบเครือข่าย internet ระยะ2 ที่มาและความสำคัญ ...
AP13 โครงงานระบบตรวจนับคนเข้าออกใช้ห้องสมุด (โรงเรียนพระปริยติธรรมวัดนิโครธาราม จ.น่าน)(ม.ต้น)

AP13 โครงงานระบบตรวจนับคนเข้าออกใช้ห้องสมุด (โรงเรียนพระปริยติธรรมวัดนิโครธาราม จ.น่าน)(ม.ต้น)

โครงงานระบบตรวจนับคนเข้าออกใช้ห้องสมุด   ความสำคัญและที่มา   ห้องสมุด ...
AP16 โครงงานกังหันน้ำเพิ่มออกซิเจนอัตโนมัติจากพลังงานแสงอาทิตย์  (โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโบสถ์อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี)(ม.ต้น)

AP16 โครงงานกังหันน้ำเพิ่มออกซิเจนอัตโนมัติจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโบสถ์อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี)(ม.ต้น)

โครงงานกังหันน้ำเพิ่มออกซิเจนอัตโนมัติจากพลังงานแสงอาทิตย์    ที่มาและความสำคัญ   น้ำ(Water) ...
BP01 โครงงานรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ (โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ จ.ศรีสะเกษ) (ม.ปลาย)

BP01 โครงงานรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ (โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ จ.ศรีสะเกษ) (ม.ปลาย)

โครงงานรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ ที่มาและความสำคัญ มะนาวเป็นพืชพื้นเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้คนในภูมิภาคนี้รู้จักและใช้ประโยชน์จากมะนาวมาช้านาน น้ำมะนาวนอกจากใช้ปรุงรสเปรี้ยวในอาหารหลายประเภทแล้ว ...
BP07 โครงงานเครื่องวัดอัตตราการเต้นของหัวใจ (โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา จ.ศรีสะเกษ) (ม.ปลาย)

BP07 โครงงานเครื่องวัดอัตตราการเต้นของหัวใจ (โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา จ.ศรีสะเกษ) (ม.ปลาย)

โครงงานเครื่องวัดอัตตราการเต้นของหัวใจ   ที่มาและความสำคัญ   โครงงานเรื่อง ...
BP08 โครงงานระบบควบคุมไฟฟ้าผ่านบลูทูธ (โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา จ.ศรีสะเกษ) (ม.ปลาย)

BP08 โครงงานระบบควบคุมไฟฟ้าผ่านบลูทูธ (โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา จ.ศรีสะเกษ) (ม.ปลาย)

โครงงานเรื่อง ระบบควบคุมไฟฟ้าผ่านบลูทูธ มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำมาใช้ภายใน บ้าน วัด ...
BP09 โครงงานเครื่องดักจับควันบุหรี่ (โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา จ.ศรีสะเกษ) (ม.ปลาย)

BP09 โครงงานเครื่องดักจับควันบุหรี่ (โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา จ.ศรีสะเกษ) (ม.ปลาย)

โครงงานเครื่องดักจับควันบุหรี่ ที่มาและความสำคัญ สิ่งเสพติดเป็นตัวทำลายอนาคตของเยาวชนของชาติ การป้องกันให้เยาวชนห่างไกลจากสิ่งเสพติดเป็นหนึ่งในนโยบายของโรงเรียนศรีเกษตรวิทยา ในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าเกือบทุกโรงเรียนมีเด็กติด ...
BP10 โครงงานสวิทซ์นับคนเข้า-ออก เปิด-ปิดระบบไฟ (โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา จ.ศรีสะเกษ) (ม.ปลาย)

BP10 โครงงานสวิทซ์นับคนเข้า-ออก เปิด-ปิดระบบไฟ (โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา จ.ศรีสะเกษ) (ม.ปลาย)

โครงงานสวิทซ์นับคนเข้าออกและเปิดปิดระบบไฟฟ้า ที่มาและความสำคัญ เนื่องจากในปัจจุบันเป็นยุคสมัยที่มีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในงานต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ...
BP11 โครงงานเครื่องวัดระยะทางสำหรับผู้พิการทางสายตา V.2 (โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ จ.ศรีสะเกษ) (ม.ปลาย)

BP11 โครงงานเครื่องวัดระยะทางสำหรับผู้พิการทางสายตา V.2 (โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ จ.ศรีสะเกษ) (ม.ปลาย)

โครงงานเครื่องวัดระยะทางสำหรับผู้พิการทางสายตา V.2   ที่มาและความสำคัญ   ...
BP12 ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านด้วย IOT

BP12 ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านด้วย IOT

โครงงานระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านด้วย IOT   ที่มาและความสำคัญ ในอดีตเทคโนโลยีเป็นเพียงสื่อกลางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารของผู้ใช้รายหนึ่ง ...
BP14 โครงงานผักผม (โรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา จ.น่าน) (ม.ปลาย)

BP14 โครงงานผักผม (โรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา จ.น่าน) (ม.ปลาย)

โครงงานผักผม   ที่มาและความสำคัญ   เนื่องจากโรงเรียนของกระผมได้ปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์เพื่อทำเป็นภัตตาหารให้แก่สามเณรอยู่แล้วแต่ในการปลูกผักนั้นใช้ปุ๋ยน้ำแบบสารเคมีเป็นอาหารของพืชมาตลอด ...
BP15 โครงงานระบบนับจำนวนคนเข้า-ออก อัจฉริยะ (โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จ.แพร่) (ม.ปลาย)

BP15 โครงงานระบบนับจำนวนคนเข้า-ออก อัจฉริยะ (โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จ.แพร่) (ม.ปลาย)

โครงงานระบบนับจำนวนคนเข้า-ออก อัจฉริยะ ที่มาและความสำคัญ วัด สถานที่ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของคณะสามเณรผู้จัดทำนั้น ...
BP16 โครงงานระบบป้องกันการโจรกรรมสุดไฮเทค (โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จ.แพร่) (ม.ปลาย)

BP16 โครงงานระบบป้องกันการโจรกรรมสุดไฮเทค (โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จ.แพร่) (ม.ปลาย)

โครงงานระบบป้องกันการโจรกรรมสุดไฮเทค   ที่มาและความสำคัญ ปัจจุบันเทคโนโลยี Internet ...
BP17 โครงงานระบบตรวจเช็คอุณหภูมิในร่างกาย (โรงเรียนพระปริยัติศาสนาภิพัฒน์วัดเมืองราม จ.น่าน) (ม.ปลาย)

BP17 โครงงานระบบตรวจเช็คอุณหภูมิในร่างกาย (โรงเรียนพระปริยัติศาสนาภิพัฒน์วัดเมืองราม จ.น่าน) (ม.ปลาย)

โครงงานระบบตรวจเช็คอุณหภูมิในร่างกาย   ความสำคัญและที่มา อุณหภูมิของร่างกาย เป็นเครื่องบอกความปกติของร่างกาย ...
BP18 โครงงานระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย (โรงเรียนพระปริยัติศาสนาภิพัฒน์วัดเมืองราม จ.น่าน) (ม.ต้น)

BP18 โครงงานระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย (โรงเรียนพระปริยัติศาสนาภิพัฒน์วัดเมืองราม จ.น่าน) (ม.ต้น)

โครงงานระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ที่มาและความสำคัญ โรงเรียนพระปริยัติศาสนาภิพัฒน์วัดเมืองราม ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ...
BP21 โครงงานโรงเรือนเพาะชำอัตโนมัติ (โรงเรียนวัดบุญยืน	จ.น่าน) (ม.ปลาย)

BP21 โครงงานโรงเรือนเพาะชำอัตโนมัติ (โรงเรียนวัดบุญยืน จ.น่าน) (ม.ปลาย)

โรงเรือนเพาะชำอัตโนมัติ  (Plant Nurseries Automatic) โรงเรียนวัดบุญยืน  อำเภอเวียงสา  ...
BP23 โครงงานเครื่องให้อาหารสุนัขอัตโนมัติ (โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชดาราม จ.ลำปาง) (ม.ปลาย)

BP23 โครงงานเครื่องให้อาหารสุนัขอัตโนมัติ (โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชดาราม จ.ลำปาง) (ม.ปลาย)

BP23 โครงงานเครื่องให้อาหารสุนัขอัตโนมัติ (โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชดาราม จ.ลำปาง) (ม.ปลาย) ...
BP24 โครงงานเครื่องรดน้ำสวนสมุรไพรอัตโนมัติ (โรงเรียนพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม จ.ลำปาง) (ม.ปลาย)

BP24 โครงงานเครื่องรดน้ำสวนสมุรไพรอัตโนมัติ (โรงเรียนพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม จ.ลำปาง) (ม.ปลาย)

โครงงานเครื่องรดน้ำสวนสมุนไพรอัตโนมัติ     ที่มาและความสำคัญ   ...
BP25 โครงงานตู้ให้อาหารปลาหยอดเหรียญอัตโนมัติ (โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต จ.น่าน) (ม.ปลาย)

BP25 โครงงานตู้ให้อาหารปลาหยอดเหรียญอัตโนมัติ (โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต จ.น่าน) (ม.ปลาย)

โครงงานตู้ให้อาหารปลาหยอดเหรียญอัตโนมัติ     ที่มาและความสำคัญ   (อธิบายถึงที่มาของปัญหาที่นำไปสู่เรื่องของโครงงานนี้ ...
BP26 โครงงานระบบรดน้ำหลังคาอัจฉริยะ (โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา	จ.พะเยา) (ม.ปลาย)

BP26 โครงงานระบบรดน้ำหลังคาอัจฉริยะ (โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา จ.พะเยา) (ม.ปลาย)

ระบบรดน้ำหลังคาอัจฉริยะ ความสำคัญและที่มา ด้วยโรงอาหารของโรงเรียนถูกต่อเติมขึ้นจากด้านข้างอาคารเรียนโดยมุ่งหลังคากระเบื้องยื่นออกมาประมาณ 10เมตรและก่ออิฐสูงขึ้นมาประมาณ 1 ...
BP28 โครงงานเครื่องรดน้ำผักอัตโนมัติ (โรงเรียนวัดไผ่ดำแผนกสามัญศึกษา	จ.สิงห์บุรี) (ม.ปลาย)

BP28 โครงงานเครื่องรดน้ำผักอัตโนมัติ (โรงเรียนวัดไผ่ดำแผนกสามัญศึกษา จ.สิงห์บุรี) (ม.ปลาย)

โครงงานเครื่องรดน้ำผักอัตโนมัติ   ที่มาและความสำคัญ ผักเป็นพืชล้มลุกที่มีช่วงอายุการเจริญเติบโตสั้น ที่ให้ผลผลิตนำมาใช้ประโยชน์บริโภคได้ ...
BP29 โครงงานเครื่องไล่ยุงแบบพกพาด้วยสัญญาณเสียงในย่านโซนิค (โรงเรียนวัดไผ่ดำ จ.สิงห์บุรี) (ม.ปลาย)

BP29 โครงงานเครื่องไล่ยุงแบบพกพาด้วยสัญญาณเสียงในย่านโซนิค (โรงเรียนวัดไผ่ดำ จ.สิงห์บุรี) (ม.ปลาย)

. โครงงานเครื่องไล่ยุงอัตโนมัติ แบบพกพา ด้วยสัญญาณเสียงในย่านโซนิค   ...
BP30 โครงงานเครื่องหมักปุ๋ยจากเศษอาหารอัตโนมัติ (โรงเรียนวัดไผ่ดำ จ.สิงห์บุรี) (ม.ปลาย)

BP30 โครงงานเครื่องหมักปุ๋ยจากเศษอาหารอัตโนมัติ (โรงเรียนวัดไผ่ดำ จ.สิงห์บุรี) (ม.ปลาย)

โครงงานเครื่องหมักปุ๋ยจากเศษอาหารอัตโนมัติ โครงงานเครื่องหมักปุ๋ยจากเศษอาหารอัตโนมัติ Automatic fertilizer compost ...
BP31 โครงงานบ้านไผ่แก๊สดีแทคเตอร์ (โรงเรียนวัดไผ่ดำแผนกสามัญศึกษา	จ.สิงห์บุรี) (ม.ปลาย)

BP31 โครงงานบ้านไผ่แก๊สดีแทคเตอร์ (โรงเรียนวัดไผ่ดำแผนกสามัญศึกษา จ.สิงห์บุรี) (ม.ปลาย)

โครงงานบ้านไผ่แก๊สดีแทคเตอร์ ที่มาและความสำคัญ ในห้างหุ้นส่วนจำกัดปัจจุบันมีหัวเรื่อง: การพัฒนาไปมากและได้รับหัวเรื่อง: การรับรองมาตรฐานความสามารถด้านในห้างหุ้นส่วนจำกัด ...
BP32 โครงงานต้นแบบอาคารอัจฉริยะเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า (โรงเรียนวัดไผ่ดำแผนกสามัญศึกษา จ.สิงห์บุรี) (ม.ปลาย)

BP32 โครงงานต้นแบบอาคารอัจฉริยะเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า (โรงเรียนวัดไผ่ดำแผนกสามัญศึกษา จ.สิงห์บุรี) (ม.ปลาย)

โครงงานต้นแบบอาคารอัจฉริยะเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ที่มาและความสำคัญ ปัจจุบันไฟฟ้ามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น ประเทศที่จะพัฒนาได้นั้นต้องใช้พลังงานไฟฟ้ามาก เพราะว่าเครื่องมือหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ...
BP34 โครงงานราวตากผ้าอัตโนมัติ (โรงเรียนวัดไผ่ดำแผนกสามัญศึกษา จ.สิงห์บุรี) (ม.ปลาย)

BP34 โครงงานราวตากผ้าอัตโนมัติ (โรงเรียนวัดไผ่ดำแผนกสามัญศึกษา จ.สิงห์บุรี) (ม.ปลาย)

 โครงงานราวตากผ้าอัตโนมัติ ที่มาและความสำคัญ ปัจจุบันโลกมีการพัฒนาและมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น ทำให้ผู้คนต้องแข่งขันกันในทุกด้าน บางคนใช้เวลาทำงานนอกบ้านมากจนไม่มีเวลาสำหรับการทำงานในบ้าน ...
BP35 โครงงานอ่างล้างมืออัตโนมัติ (โรงเรียนวัดไผ่ดำแผนกสามัญศึกษา จ.สิงห์บุรี) (ม.ปลาย)

BP35 โครงงานอ่างล้างมืออัตโนมัติ (โรงเรียนวัดไผ่ดำแผนกสามัญศึกษา จ.สิงห์บุรี) (ม.ปลาย)

โครงงานอ่างล้างมืออัตโนมัติ   ที่มาและความสำคัญ สังคมในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วทั้งด้านสื่อสารการอุปโภคและบริโภคต่างๆมีความทันสมัย  จากการสังเกตในสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะในห้องน้ำบางสถานที่มีอ่างล้างมือที่ทันสมัยสะดวกสบายง่ายต่อการใช้สอยแต่ในโรงเรียนวัดไผ่ดำแผนกสามัญศึกษา ...