resize ุข้อมูลเผยแพร่ - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

พ.ศ.2565

thainews.prd.go.th | มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับภาคีเครือข่าย พัฒนาแอพพลิเคชั่น แม่ขนุน นางรอง By One Chat ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
medias-center.com | นักเรียนพิการคว้าแชมป์ KidBright for All โครงการสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ด้วยบอร์ด KidBright 
pimthai.co.th | นักเรียนพิการทำได้ ทีม “รร.โสตศึกษานครปฐม” คว้าแชมป์ KidBright for All โครงการสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ด้วยบอร์ด KidBright
thairath.co.th | โรงเรียนโสตศึกษา นครปฐม ได้แชมป์ KidBright
mgronline.com |  นักเรียนพิการ “ร.ร.โสตศึกษา จ.นครปฐม” คว้าแชมป์ KidBright for All สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ด้วยบอร์ด KidBright
scfc.cmu.ac.th | เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ
thaipost.net | กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงประชุมคณะกก.มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ
news.ch7.com | สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ


พ.ศ.2564

thailandplus.tv | สวทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งานบอร์ด KidBright ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 3”
bangkokbiznews.com | ‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ


พ.ศ.2563

thailandplus.tv | สวทช. ผลึกกำลัง 5 หน่วยงาน พัฒนามาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ
thansettakij.com | 5 หน่วยงาน ผนึกพัฒนามาตรฐานสมรรถนะการใช้อีคอมเมิร์ซ
mgronline.com | สวทช.ร่วม 5 หน่วยงานพัฒนามาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ
thainews.prd.go.th | ผู้แทนมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตรวจเยี่ยมและติดตามการให้ความช่วยเหลือคนพิการ

คณะผู้บริหารสถาบันกวดวิชา วี บาย เดอะ เบรน เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุน “กิจกรรมสนับสนุนทุนการทำโครงงานของนักเรียนในชนบท”

     วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ นำนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาเฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว สหพันธรัฐรัสเซีย พร้อมด้วยนักเรียนทุนรัฐบาลที่จะไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยของสภาวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน สาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสนี้ คณะกรรมการมูลนิธิฯ ผู้บริหาร สำนักงาน ก.พ. และคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย ในปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๕ มีนักศึกษาได้รับพระราชทานทุนการศึกษา ไปศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ดังนี้

ทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์
    • นายเจตณัฐ เดชปัญญาวัฒน์
    • นางสาวพรสรวง วิวัฒนากุล

ทุนมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง
    • นายธนพงศ์ งานรุ่งเรือง
    • นางสาวลลิล ตันประเสริฐ
    • นางสาวณัฏฐณิชา บุญเลิศ

ทุนมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน
    • นางสาววารีนันท์ ลีลาสุขสันต์
    • นายอามีน กูลิสทาน

ทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว
    • นายอานนท์ มั่นคง

ทุนรัฐบาล กับ มหาวิทยาลัยแห่งสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน
    • นายธรรมรส ปั้นทองสุข
    • นายชัยยุทธ์ ปรีชา
    • นางสาวสุภัทรา กิติคุณ
    • นางสาวเกวลี นิลกำแหง

ทุนรัฐบาล กับ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวานแห่งสาธารณรัฐเกาหลี
    • นายชินธันย์ ปิ่นมิ่ง

คณะผู้บริหารสถาบันกวดวิชา วี บาย เดอะ เบรน เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุน “กิจกรรมสนับสนุนทุนการทำโครงงานของนักเรียนในชนบท”

เครดิตโดย สำนักข่าวไทย
original link : คลิก

เมื่อ :วันที่ 15 ก.ค. 2562 นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา และ นักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. กับ สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (UCAS) ประจำปี 2562 เข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กราบถวายบังคมลา เพื่อเดินทางไปศึกษาต่อ
งาน : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ
เมื่อ : 15 กรกฎาคม 2562
สถานที่ : ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
จัดโดย : สำนักพระราชวัง

        หัวข้อข่าว : เวลา 10.30 น. ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ได้รับพระราชทุนการศึกษาประจำปี 2562 ไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว และมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน และนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. กับ สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (UCAS) ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมด้วยผู้ปกครองของนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ เข้าเฝ้าใต้ฝ่าละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาก่อนออกเดินทางไปศึกษาต่อ

 รายละเอียดของข่าว :

  เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา เพื่อไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว และมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน และนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. กับ สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (UCAS) เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ ในการนี้ คณะกรรมการ ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ. และผู้ปกครองของนักศึกษาร่วมเข้าเฝ้าฯ ด้วย

  มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือการจัดการด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 ทุนต่อปี เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ปัจจุบันมีนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา จำนวน 19 คน สำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน 16 คน สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว สหพันธรัฐรัสเซีย ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 ทุนต่อปี เริ่มดำเนินการครั้งแรก ในปีการศึกษา 2562

  มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกเว้นแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆทางคลินิก และบริหารธุรกิจ หลักสูตร 1 ปี จำนวน 2 ทุนต่อปี เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ปัจจุบันมีนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาจำนวน 8 คน สำเร็จการศึกษาแล้วจำนวน 6 คน

  ในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาได้รับพระราชทานทุนการศึกษาไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 3 คน ศึกษา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว สหพันธรัฐรัสเซีย จำนวน 3 คน ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ จำนวน 1 คน นักศึกษามีกำหนดการเดินทางไปศึกษาต่อประมาณกลางเดือนสิงหาคม 2562 สืบเนื่องจาก ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงพระราชดำริให้ประเทศไทยมีความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาธารณรัฐประชาชนจีน สำนักงาน ก.พ. ได้มีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยของสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (University of Chinese Academy of Sciences :UCAS) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ปัจจุบันมีผู้รับทุนตามความร่วมมือดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 27 คน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจำนวน 12 คน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจำนวน 1 คน ในปีงบประมาณ 2561 สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล ก.พ. กับ สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีนไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่ UCAS สาธารณรัฐประชาชนจีนเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 4 คน รายนามนักศึกษาที่ได้รับทุนพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2562 และนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. กับ สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน ประจำปีงบประมาณ 2561 ดังนี้

  นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง

  1) นางสาวมนฑากานต์ สุขประกอบ

  2) นายสุธีร์ สร้อยสังวาลย์

  3) นางสาวสาวิตรี วิไลโรจน์

  นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว

  4) นายพรภวิษย์ กาพย์เกิด

  5) นางสาวพรสรวง วิวัฒนากุล

  6) นายขัตติยะ พงศ์สิริจินดา

  นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน

  7) นางสาวอรรัตน์ เชาว์กุลจรัสศิริ

  นักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. กับ สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน

  8) นายชยุตม์ บรรเทิงจิตร

  9) นายตาวัน เจริญพิทยา

  10) นางสาวสุขุมาล แสนแก้วทอง

รูปภาพที่ 1 ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ คณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ. คณะนักเรียนผู้ได้รับพระราชทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๖๒ และนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. กับ สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (UCAS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เข้าเฝ้าใต้ฝ่าละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาก่อนออกเดินทางไปศึกษาต่อ

รูปภาพที่ 2 นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง

รูปภาพที่ 3 นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว

รูปภาพที่ 4 นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน

รูปภาพที่ 5 นักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. กับ สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน

    พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ในโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้านการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก และด้านการพัฒนาบุคลากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วังสระปทุม และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

   ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของประเทศไทยกับหน่วยงานของสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้านการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก และด้านการพัฒนาบุคลากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๒ โครงการ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วังสระปทุม

ความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก
    มูลนิธิฯ ร่วมกับหน่วยงานไทย จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับ สถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีน (PRIC) ได้พัฒนาความร่วมมือในการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (ค.ศ. ๒๐๑๖) ในความร่วมมือนี้ นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยของไทย จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๐ คน ได้เดินทางไปร่วมสำรวจและศึกษาวิจัยในพื้นที่ทวีปแอนตาร์กติก ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ของจีน ทุกปี ปีละ ๑-๒ คน โดยเดินทางร่วมกับคณะสำรวจทวีปแอนตาร์กติกแห่งจีน Chinese National Antarctic Research Expedition ชื่อย่อ CHINARE (อ่านว่า ชิ-นา-เร่) เกิดความร่วมมือในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับขั้วโลกในด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมการเพื่อรับกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน ซึ่งจะช่วยป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจมีต่อ การดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ต่างๆ รวมถึงต่อระบบนิเวศทางทะเล และสามารถนำข้อมูลและความรู้จากการศึกษาวิจัย มาใช้ประกอบการวางแผนป้องกันภัยพิบัติต่าง ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยได้ในอนาคต

วามร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    ความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน ก.พ. กับมหาวิทยาลัยแห่งสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (UCAS) ในการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจากประเทศไทยไปศึกษาระดับปริญญาเอกที่ UCAS ที่ดำเนินงานมานานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ค.ศ. ๒๐๐๙) จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า ๑๐ ปี มีผู้ได้รับทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น ๔๓ คน สำเร็จการศึกษากลับมาทำงานในประเทศไทยแล้วจำนวน ๑๙ คน อยู่ในส่วนราชการ มหาวิทยาลัย หรือสถาบันวิจัย ความร่วมมือนี้ไม่เพียงแต่ช่วยผลิตบุคลากรระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยซึ่งยังมีความขาดแคลน แต่ยังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ อาจารย์ นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาในสาขาต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป เช่น การจัดการทรัพยากรน้ำ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล ดาราศาสตร์ เป็นต้น

ข่าวในพระราชสำนักที่เกี่ยวข้อง

 

  พระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริฯ ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้านการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก และด้านการพัฒนาบุคลากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (pdf)

  คำกราบบังคมทูลรายงาน ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริฯ ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้านการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก และด้านการพัฒนาบุคลากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (pdf)

  คำกราบบังคมทูลรายงาน ในพิธีลงนามข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกความเข้าใจ ครั้งที่ ๑ เรื่องการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก ระหว่าง สถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีน (Polar Research Institute of China : PRIC) กับ มหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยของประเทศไทย (First Amendment to Memorandum of Understanding on Polar Science Research) ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริฯ ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (pdf)

  คำกราบบังคมทูลถวายรายงานเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สำนักงาน ก.พ. กับ University of Chinese Academy of Sciences (UCAS) ครั้งที่ ๕ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. (pdf)

  คำกราบบังคมทูลรายงาน เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้า ฯ เป็นองค์ประธานและสักขีพยานในพิธีลงนาม บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สำนักงาน ก.พ. กับ University of Chinese Academy of Sciences (UCAS) โดย นายหลี่ ซู เซิน รองประธานสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Science) และอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (University of Chinese Academy of Sciences) (pdf)

     เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ประธานมูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ และอดีต ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นำ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส ผพว. เข้าเข้ารับพระราชทานรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นท่านแรกที่ได้รับพระราชทานรางวัลดังกล่าว

    ถือเป็นรางวัลสูงสุดทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูบุคลากรที่มีส่วนสำคัญในการสร้างและวางรากฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย ทั้งที่เป็นฐานความรู้ และ/หรือนำไปประยุกต์ใช้และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เป็นที่ประจักษ์ยอมรับกันโดยทั่วไปทั้งในระดับประเทศ และ/หรือ นานาชาติ ซึ่งรางวัลนี้จะเป็นแบบอย่าง และมีส่วนผลักดันให้เกิดนักคิด นักพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศให้มีมากขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้กับประเทศ สำหรับการสรรหาและการมอบรางวัล คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการมูลนิธิฯ จะพิจารณาคัดเลือก ผู้ที่สมควรได้รับรางวัลเพียงปีละ 1 คน จากรายชื่อที่องค์กร หน่วยงาน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เสนอเข้ามา ทั้งนี้รางวัลพระราชทาน ประกอบด้วย เงินรางวัล 2,000,000 บาท เข็มเชิดชูเกียรติทองคำพระราชทาน และโล่ประกาศเกียรติคุณ

    แต่เดิมเมื่อปี 2535 โดยการรวมตัวของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และอีก 7 หน่วยงานในภาคเอกชน ดำเนินโครงการรางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดาสารสนเทศเป็นโครงการที่บริหารและจัดการโดยมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (“มูลนิธิ”) โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการสนับสนุนงานด้านวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศไทย ให้เจริญเข้าสู่ระดับที่สามารถแข่งขันหรือทัดเทียมในระดับสากล การดำเนินงานหลักที่ผ่านมา เป็นการจัดประกวดโครงการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับบุคคลทั่วไปและระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา

    ซึ่งต่อมาปี 2561 คณะกรรมการมูลนิธิ มีมติเห็นควรให้ปรับรูปแบบการดำเนินงาน จากการประกวดโครงการ เป็นการมอบรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่แสดงถึงความเป็นเลิศด้านการคิดค้น พัฒนา หรือประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่สังคมโดยรวม โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ที่ผ่านการคัดสรรจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูง เพื่อให้รางวัลมีความพิเศษ โดดเด่น มีคุณค่าสูงและเป็นเกียรติอย่างยิ่งแก่ผู้ได้รับ ที่ยังไม่เคยมีการให้รางวัลในรูปแบบเช่นนี้มาก่อน ต่อมาในปี 2561 มูลนิธิ ได้รับพระราชทานชื่อใหม่จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ชื่อว่า “มูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ” พร้อมทั้งพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับที่ตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิ โดยได้รับการรับรองชื่อใหม่จากกระทรวงมหาดไทย ผ่านทางจังหวัดนนทบุรีเมื่อ 27 สิงหาคม 2562 ดังนั้น และต่อมาปี 2562 ได้รับพระราชทานชื่อรางวัล ว่า “รางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ” ซึ่งจะมีการดำเนินการในรูปแบบใหม่เป็นครั้งแรกในปี 2563

ลำดับ

โรงเรียน

ชื่อโครงงาน

1

ปายวิทยาคาร

การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพดินบริเวณใกล้โป่งน้ำร้อนกับพื้นที่ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2

ปายวิทยาคาร

การศึกษาสมบัติของดินบริเวณใกล้แหล่งน้ำพุร้อนเหมืองแร่กับดินบริเวณพื้นที่ทำเกษตรกรรมชองชาวบ้าน

ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกระเทียม

3

ปายวิทยาคาร

การศึกษาผลของระยะห่างจากน้ำพุร้อนต่อสมบัติของดินในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

4

ห้องสอนศึกษาฯ

การตรวจวัดสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินฝั่งที่ไม่มีพนังกั้นน้ำและฝั่งที่มีพนังกั้นน้ำริมแม่น้ำปายบริเวณ

ตำบลปางหมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน

5

ห้องสอนศึกษาฯ

การศึกษาผลกระทบจากเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ต่อคุณภาพน้ำในหนองจองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

6

ห้องสอนศึกษาฯ

ผลของไฟป่ากับการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดิน บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

7

แม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"

การศึกษาลักษณะของ คุณภาพน้ำ คุณภาพดินท้องน้ำของแหล่งที่พบผักกูด ในอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

8

แม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"

การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสารอินทรีย์จากน้ำเสียของจอกหูหนูและแหน

บริเวณน้ำทิ้งของโรงอาหารโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”

9

แม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"

การศึกษาคุณภาพน้ำและความหลากหลายของแมลงน้ำในแม่น้ำยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

10

ขุนยวมวิทยา

การปรับปรุงสมบัติของดินบริเวณแปลงเกษตรโรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน

11

ขุนยวมวิทยา

การวัดคุณภาพน้ำผิวดินที่ไหลผ่านพืื้นที่ชุมชน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

12

สบเมยวิทยาคม

การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติของดินในพื้นที่ปลูกพริกกระเหรี่ยงและพื้นที่ปลูกข้าวโพดในพื้นที่อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

13

สบเมยวิทยาคม

คุณภาพของน้ำในการเลี้ยงปลา

14

ราชประชานุเคราะห์ 26

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตาดอกของลำไยที่ใช้สารเคมีกระตุ้นการออกดอกช่วงเดือนธันวาคม

และเดือนมกราคม ของเกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านสันป่าฮัก อำเภอป่าซาง

15

ราชประชานุเคราะห์ 26

การศึกษาสมบัติของดิน และจำนวนของสัตว์หน้าดินบริเวณสวนลำไยอินทรีย์ และสวนลำไยใช้สารเคมี

ของเกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านสันป่าฮัก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

16

ราชประชานุเคราะห์ 26

การปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของดินในแปลงปลูกหอมแดง บริเวณสวนเกษตร

ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 ด้วยจุลินทรีย์ พด. 12 ร่วมกับปุ๋ยหมัก

17

ราชประชานุเคราะห์ 26

การศึกษานิเวศวิทยากับดัชนีความชุกของลูกน้ำยุงลาย ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน

18

ราชประชานุเคราะห์ 26

การศึกษาสมบัติของดินบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ทา จังหวัดลำพูน


 

หมวดหมู่รอง