ชุดกิจกรรม “รู้รับ…ภัยพิบัติทางธรรมชาติ”

ชุดกิจกรรม “รู้รับ…ภัยพิบัติทางธรรมชาติ” เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เข้าใจถึงสาเหตุการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว, ภูเขาไฟ, ระเบิด, สึนามิ, พายุ, อุทกภัย

Cover NEWCreate edit 09 08 57

>>>> Downlaod <<<<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *