TH  |  EN

กิจกรรมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว Show&Share 2023

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ต้น)
จำนวน 15 โครงงาน

กลุ่มเหรียญทอง จำนวน 3 โครงงาน

กลุ่มเหรียญเงิน จำนวน 5 โครงงาน

กลุ่มเหรียญทองแดง จำนวน 7 โครงงาน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรการแข่งขัน
โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ต้น)

ลำดับรางวัลชื่อโครงงานรายชื่อที่ปรึกษา

เลขเกียรติบัตร

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

1เหรียญทองโครงงานการพัฒนาเครื่องตรวจโรคใบข้าวโพดด้วยระบบ AIโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64
 สุราษฎร์ธานี
25661202-0300
2เหรียญทองโครงงานการพัฒนาโรงเรือนเพาะต้นอ่อนทานตะวันแบบอัตโนมัติด้วยบอร์ดคิดไบร์ทโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กทม25661202-0301
3เหรียญทองโครงงานตู้อบแห้งอัจฉริยะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29
 ศรีสะเกษ
25661202-0302
4เหรียญเงินโครงงานรปค48 เกษตร สมาร์ทคิดส์ (RPG48 Smart Farm Smart Kids)โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จันทบุรี25661202-0303
5เหรียญเงินโครงงานคัดเเยกสีมะเขือเทศอัตโนมัติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 66
จ.นราธิวาส
25661202-0304
6เหรียญเงินโครงงานระบบคัดแยกผลไม้สุกดิบโดยใช้เทคโนโลยี Computer Visionโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
จ.พะเยา
25661202-0305
7เหรียญเงินโครงงานโรงเพาะพันธุ์เมล็ดพริกอัตโนมัติโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต
จ.น่าน
25661202-0306
8เหรียญเงินโครงงานโรงเพาะไมโครกรีนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร
จ.เชียงใหม่
25661202-0307
9เหรียญทองแดงโครงงานเครื่องวัดความชื้นของข้าวเปลือกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54
 จ.อำนาจเจริญ
25661202-0308
10เหรียญทองแดงโครงงานระบบให้อาหารปลาอัตโนมัติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25
จ.แพร่
25661202-0309
11เหรียญทองแดงโครงงานระบบจัดการแปลงเกษตรอัจฉริยะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37
จ.กระบี่
25661202-0310
12เหรียญทองแดงโครงงานฟาร์มเลี้ยงไก่ระบบปิดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53
จ.สกลนคร
25661202-0311
13เหรียญทองแดงโครงงานระบบตรวจจับนกเพื่อป้องกันการทำลายสวนข้าวโพดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51
จ.บุรีรัมย์
25661202-0312
14เหรียญทองแดงโครงงานเครื่องแยกคัดแยกมะเขือเทศราชินีโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จ.สิงห์บุรี25661202-0313
15เหรียญทองแดงโครงงานปั้มน้ำอัตโนัมัติโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต
จ.น่าน
 

ประกาศรายชื่อที่ปรึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรการแข่งขัน
โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ต้น)

ลำดับรางวัลชื่อโครงงานรายชื่อที่ปรึกษา

เลขเกียรติบัตร

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

1เหรียญทองโครงงานการพัฒนาเครื่องตรวจโรคใบข้าวโพดด้วยระบบ AIโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64
 สุราษฎร์ธานี
25661202-0274
2เหรียญทองโครงงานการพัฒนาเครื่องตรวจโรคใบข้าวโพดด้วยระบบ AIโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64
 สุราษฎร์ธานี
25661202-0275
3เหรียญทองโครงงานการพัฒนาโรงเรือนเพาะต้นอ่อนทานตะวันแบบอัตโนมัติด้วยบอร์ดคิดไบร์ทโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กทม25661202-0276
4เหรียญทองโครงงานการพัฒนาโรงเรือนเพาะต้นอ่อนทานตะวันแบบอัตโนมัติด้วยบอร์ดคิดไบร์ทโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กทม25661202-0277
5เหรียญทองโครงงานตู้อบแห้งอัจฉริยะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29
 ศรีสะเกษ

25661202-0278

25661202-1479

6เหรียญเงินโครงงานรปค48 เกษตร สมาร์ทคิดส์ (RPG48 Smart Farm Smart Kids)โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จันทบุรี25661202-0279
7เหรียญเงินโครงงานรปค48 เกษตร สมาร์ทคิดส์ (RPG48 Smart Farm Smart Kids)โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จันทบุรี25661202-0280
8เหรียญเงินโครงงานคัดเเยกสีมะเขือเทศอัตโนมัติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 66
จ.นราธิวาส
25661202-0281
9เหรียญเงินโครงงานคัดเเยกสีมะเขือเทศอัตโนมัติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 66
จ.นราธิวาส
25661202-0282
10เหรียญเงินโครงงานระบบคัดแยกผลไม้สุกดิบโดยใช้เทคโนโลยี Computer Visionโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
จ.พะเยา
25661202-0283
11เหรียญเงินโครงงานระบบคัดแยกผลไม้สุกดิบโดยใช้เทคโนโลยี Computer Visionโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
จ.พะเยา
25661202-0284
12เหรียญเงินโครงงานโรงเพาะพันธุ์เมล็ดพริกอัตโนมัติโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต
จ.น่าน
25661202-0285
13เหรียญเงินโครงงานโรงเพาะพันธุ์เมล็ดพริกอัตโนมัติโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต
จ.น่าน
25661202-0286
14เหรียญเงินโครงงานโรงเพาะไมโครกรีนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร
จ.เชียงใหม่

25661202-0307 

25661202-1476

15เหรียญทองแดงโครงงานเครื่องวัดความชื้นของข้าวเปลือกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54
 จ.อำนาจเจริญ
25661202-0288
17เหรียญทองแดงโครงงานระบบให้อาหารปลาอัตโนมัติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25
จ.แพร่
25661202-0289
18เหรียญทองแดงโครงงานระบบให้อาหารปลาอัตโนมัติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25
จ.แพร่
25661202-0290
19เหรียญทองแดงโครงงานระบบจัดการแปลงเกษตรอัจฉริยะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37
จ.กระบี่
25661202-0291
20เหรียญทองแดงโครงงานระบบจัดการแปลงเกษตรอัจฉริยะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37
จ.กระบี่
25661202-0292
21เหรียญทองแดงโครงงานฟาร์มเลี้ยงไก่ระบบปิดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53
จ.สกลนคร
25661202-0293
22เหรียญทองแดงโครงงานฟาร์มเลี้ยงไก่ระบบปิดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53
จ.สกลนคร
25661202-0294
23เหรียญทองแดงโครงงานระบบตรวจจับนกเพื่อป้องกันการทำลายสวนข้าวโพดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51
จ.บุรีรัมย์
25661202-0295
24เหรียญทองแดงโครงงานระบบตรวจจับนกเพื่อป้องกันการทำลายสวนข้าวโพดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51
จ.บุรีรัมย์
25661202-0296
25เหรียญทองแดงโครงงานเครื่องแยกคัดแยกมะเขือเทศราชินีโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จ.สิงห์บุรี25661202-0297
26เหรียญทองแดงโครงงานเครื่องแยกคัดแยกมะเขือเทศราชินีโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จ.สิงห์บุรี25661202-0298
27เหรียญทองแดงโครงงานปั้มน้ำอัตโนัมัติโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต
จ.น่าน