การใช้งาน Edmodo

 

Edmodo เป็น web application ที่ใช้เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ สามารถสมัครใช้งานได้ ฟรี ครูสามารถสร้างเป็นห้องเรียนออนไลน์และทำกิจกรรมเพื่อทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.edmodo.com