ประกาศผล

ประกาศผล
การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล (Digital Storytelling)
“การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนว Constructionism”

ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย

– ประกาศผลรางวัล ครั้งที่ 3 คลิก
– ประกาศผลรางวัล ครั้งที่ 2 คลิก
– ประกาศผลรางวัล ครั้งที่ 1 คลิก